A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xác định tỷ lệ nhiễm Escherichia Coli O157:H7 trong thịt bò bán ở một số địa điểm tại Hà Nội, nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu

Xác định tỷ lệ nhiễm Escherichia Coli O157:H7 trong thịt bò bán ở một số địa điểm tại Hà Nội, nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu

Xác định tỷ lệ nhiễm Escherichia Coli O157:H7 trong thịt bò bán ở một số địa điểm tại Hà Nội, nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu

 • Nhan đề :
 • Xác định tỷ lệ nhiễm Escherichia Coli O157:H7 trong thịt bò bán ở một số địa điểm tại Hà Nội, nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Tâm
 • Năm xuất bản :
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Thịt bò,Escherichia Coli O157:H7,Kháng thể đơn dòng đặc hiệu,Hà Nội
 • Số trang :
 • 158 tr.
Tải file tóm tắt Xác định tỷ lệ nhiễm Escherichia Coli O157:H7 trong thịt bò bán ở một số địa điểm tại Hà Nội, nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu

File Tóm tắt

Online: 153
Lượt truy cập: 11,762,338
Số lượt tải: 1,843,225
})