A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xây dựng Đảng cầm quyền trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Lào

Xây dựng Đảng cầm quyền trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Lào

Xây dựng Đảng cầm quyền trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Lào

 • Nhan đề :
 • Xây dựng Đảng cầm quyền trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Lào
 • Tác giả :
 • Lê Hữu Nghĩa;Trương Thị Thông;Mạch Quang Thắng
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Chính trị Quốc gia - Sự thật
 • Từ khóa :
 • Công tác đảng,Đảng cộng sản Việt Nam,Đảng cộng sản Lào,Chủ nghĩa xã hội,Kinh tế thị trường,Kinh tế hàng hóa
 • Số trang :
 • 516 tr.
Tải file tóm tắt Xây dựng Đảng cầm quyền trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Lào

File Tóm tắt

Online: 102
Lượt truy cập: 18,528,558
Số lượt tải: 2,016,209
})