A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã

Xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã

Xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã

 • Nhan đề :
 • Xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã
 • Tác giả :
 • Trịnh Thanh Tâm
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Chính trị Quốc gia
 • Từ khóa :
 • Nữ cán bộ chủ chốt,Hệ thống chính trị cấp xã
 • Số trang :
 • 251 tr.
Tải file tóm tắt Xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã

File Tóm tắt

Online: 186
Lượt truy cập: 14,514,060
Số lượt tải: 1,939,049
})