A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

3-D computer graphics: A mathematical introduction with openGL

3-D computer graphics: A mathematical introduction with openGL

3-D computer graphics: A mathematical introduction with openGL

 • Nhan đề :
 • 3-D computer graphics: A mathematical introduction with openGL
 • Tác giả :
 • Buss,Samuel R.
 • Năm xuất bản :
 • 2003
 • Nhà Xuất bản :
 • Cambridge University Press
 • Từ khóa :
 • Computer graphics,3D
 • Số trang :
 • 397 p.
Tải file tóm tắt 3-D computer graphics: A mathematical introduction with openGL

File Tóm tắt

Online: 161
Lượt truy cập: 5,303,844
Số lượt tải: 1,710,001