A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

A 3D panoramic image guiding system design and implementation for Minimum invasive surgery

A 3D panoramic image guiding system design and implementation for Minimum invasive surgery

A 3D panoramic image guiding system design and implementation for Minimum invasive surgery

  • Nhan đề :
  • A 3D panoramic image guiding system design and implementation for Minimum invasive surgery
  • Tác giả :
  • Kim Đình Thái
  • Năm xuất bản :
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Minimum invasive surgery,3D panoramic image
  • Số trang :
  • 95 tr.
Tải file tóm tắt A 3D panoramic image guiding system design and implementation for Minimum invasive surgery

File Tóm tắt

Online: 372
Lượt truy cập: 11,226,108
Số lượt tải: 1,833,407
})