A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

A culture of purpose: how to choose the right people and make the right people choose you

A culture of purpose: how to choose the right people and make the right people choose you

A culture of purpose: how to choose the right people and make the right people choose you

 • Nhan đề :
 • A culture of purpose: how to choose the right people and make the right people choose you
 • Tác giả :
 • Christoph Lueneburger
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Jossey-Bass
 • Từ khóa :
 • Leadership,Organizational behavior,Corporate culture
 • Số trang :
 • 270 p.
Tải file tóm tắt A culture of purpose: how to choose the right people and make the right people choose you

File Tóm tắt

Online: 112
Lượt truy cập: 8,151,806
Số lượt tải: 1,791,426
})