A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Accelerate: building strategic agility for a faster moving world

Accelerate: building strategic agility for a faster moving world

Accelerate: building strategic agility for a faster moving world

 • Nhan đề :
 • Accelerate: building strategic agility for a faster moving world
 • Tác giả :
 • John P. Kotter
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Harvard Business Review Press
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 223 p.
Tải file tóm tắt Accelerate: building strategic agility for a faster moving world

File Tóm tắt

Online: 142
Lượt truy cập: 8,151,806
Số lượt tải: 1,791,426
})