A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá tác động của các hoạt động sinh kế góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng quanh khu bảo tồn Vượn Cao vít huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

Đánh giá tác động của các hoạt động sinh kế góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng quanh khu bảo tồn Vượn Cao vít huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

Đánh giá tác động của các hoạt động sinh kế góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng quanh khu bảo tồn Vượn Cao vít huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

 • Nhan đề :
 • Đánh giá tác động của các hoạt động sinh kế góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng quanh khu bảo tồn Vượn Cao vít huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng
 • Tác giả :
 • Uông Sỹ Hưng
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Tài nguyên rừng,Hoạt động sinh kế,Quản lý bền vững,Khu Bảo tồn Vượn Cao Vít,Trùng Khánh,Cao Bằng
 • Số trang :
Tải file tóm tắt Đánh giá tác động của các hoạt động sinh kế góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng quanh khu bảo tồn Vượn Cao vít huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

File Tóm tắt

Online: 78
Lượt truy cập: 5,757,763
Số lượt tải: 1,739,673