A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Analysis of factors influencing labor quality in the handicraft sector of Bac Ninh

Analysis of factors influencing labor quality in the handicraft sector of Bac Ninh

Analysis of factors influencing labor quality in the handicraft sector of Bac Ninh

 • Nhan đề :
 • Analysis of factors influencing labor quality in the handicraft sector of Bac Ninh
 • Tác giả :
 • Nguyen Ngoc Tung;Ngo Thi Thuan;Nguyen Hung Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Labor quality,Handicraft,Bac Ninh
 • Số trang :
 • tr. 527-538
Tải file tóm tắt Analysis of factors influencing labor quality in the handicraft sector of Bac Ninh

File Tóm tắt

Online: 138
Lượt truy cập: 12,175,875
Số lượt tải: 1,848,329
})