A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển sản xuất cam của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển sản xuất cam của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển sản xuất cam của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển sản xuất cam của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 • Tác giả :
 • Lê Hoàng Ngọc;Nguyễn Thị Dương Nga;Nguyễn Quốc Oánh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cam,Hàm sản xuất,Nghệ An
 • Số trang :
 • tr.186 - 195
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển sản xuất cam của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

File Tóm tắt

Online: 213
Lượt truy cập: 7,811,052
Số lượt tải: 1,783,877
})