A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của chu kỳ biến động độ mặn lên chu kỳ lột xác và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng ( Litopenaeus vannamei ) giai đoạn giống

Ảnh hưởng của chu kỳ biến động độ mặn lên chu kỳ lột xác và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng ( Litopenaeus vannamei ) giai đoạn giống

Ảnh hưởng của chu kỳ biến động độ mặn lên chu kỳ lột xác và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng ( Litopenaeus vannamei ) giai đoạn giống

  • Nhan đề :
  • Ảnh hưởng của chu kỳ biến động độ mặn lên chu kỳ lột xác và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng ( Litopenaeus vannamei ) giai đoạn giống
  • Tác giả :
  • Huỳnh Thanh Tới;Nguyễn Thị Hồng Vân
  • Năm xuất bản :
  • 2018
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Chu kỳ biến động độ mặn,Litopenaeus vannamei,Tôm thẻ chân trắng
  • Số trang :
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của chu kỳ biến động độ mặn lên chu kỳ lột xác và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng ( Litopenaeus vannamei ) giai đoạn giống

File Tóm tắt

Online: 95
Lượt truy cập: 02
Số lượt tải: 1,769,797
})