A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của chu kỳ biến động độ mặn lên chu kỳ lột xác và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng ( Litopenaeus vannamei ) giai đoạn giống

Ảnh hưởng của chu kỳ biến động độ mặn lên chu kỳ lột xác và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng ( Litopenaeus vannamei ) giai đoạn giống

Ảnh hưởng của chu kỳ biến động độ mặn lên chu kỳ lột xác và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng ( Litopenaeus vannamei ) giai đoạn giống

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của chu kỳ biến động độ mặn lên chu kỳ lột xác và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng ( Litopenaeus vannamei ) giai đoạn giống
 • Tác giả :
 • Huỳnh Thanh Tới;Nguyễn Thị Hồng Vân
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chu kỳ biến động độ mặn,Litopenaeus vannamei,Tôm thẻ chân trắng
 • Số trang :
 • tr.425 - 432
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của chu kỳ biến động độ mặn lên chu kỳ lột xác và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng ( Litopenaeus vannamei ) giai đoạn giống

File Tóm tắt

Online: 123
Lượt truy cập: 7,811,052
Số lượt tải: 1,783,877
})