A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của Cỏ voi ( Pennisetum Purpureum ), Xuyến chi ( Bidens Pilosa ), Zuri ( Brachiaria Ruziziensis ), Kẹo dậu ( Leucaeana Leucocephala ) trong khẩu phần đến thức ăn thu nhận, năng suất và chất lượng sữa dê Saanen

Ảnh hưởng của Cỏ voi ( Pennisetum Purpureum ), Xuyến chi ( Bidens Pilosa ), Zuri ( Brachiaria Ruziziensis ), Kẹo dậu ( Leucaeana Leucocephala ) trong khẩu phần đến thức ăn thu nhận, năng suất và chất lượng sữa dê Saanen

Ảnh hưởng của Cỏ voi ( Pennisetum Purpureum ), Xuyến chi ( Bidens Pilosa ), Zuri ( Brachiaria Ruziziensis ), Kẹo dậu ( Leucaeana Leucocephala ) trong khẩu phần đến thức ăn thu nhận, năng suất và chất lượng sữa dê Saanen

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của Cỏ voi ( Pennisetum Purpureum ), Xuyến chi ( Bidens Pilosa ), Zuri ( Brachiaria Ruziziensis ), Kẹo dậu ( Leucaeana Leucocephala ) trong khẩu phần đến thức ăn thu nhận, năng suất và chất lượng sữa dê Saanen
 • Tác giả :
 • Hà Xuân Bộ;Nguyễn Thị Vinh;Đỗ Đức Lực
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cỏ voi,Dê Saanen,Keo dậu,Ruzi,Sữa dê,Xuyến chi
 • Số trang :
 • tr.433 - 438
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của Cỏ voi ( Pennisetum Purpureum ), Xuyến chi ( Bidens Pilosa ), Zuri ( Brachiaria Ruziziensis ), Kẹo dậu ( Leucaeana Leucocephala ) trong khẩu phần đến thức ăn thu nhận, năng suất và chất lượng sữa dê Saanen

File Tóm tắt

Online: 129
Lượt truy cập: 7,756,039
Số lượt tải: 1,783,209
})