A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của độ mặn nước tưới đến sinh trưởng, năng suất và sự sản sinh proline của các giống lúa (Oryza sativa L.) Trồng trên đất nhiễm mặn trong điều kiện nhà lưới

Ảnh hưởng của độ mặn nước tưới đến sinh trưởng, năng suất và sự sản sinh proline của các giống lúa (Oryza sativa L.) Trồng trên đất nhiễm mặn trong điều kiện nhà lưới

Ảnh hưởng của độ mặn nước tưới đến sinh trưởng, năng suất và sự sản sinh proline của các giống lúa (Oryza sativa L.) Trồng trên đất nhiễm mặn trong điều kiện nhà lưới

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của độ mặn nước tưới đến sinh trưởng, năng suất và sự sản sinh proline của các giống lúa (Oryza sativa L.) Trồng trên đất nhiễm mặn trong điều kiện nhà lưới
 • Tác giả :
 • Nguyễn Quốc Khương;Cao Nguyễn Nguyên Khanh;Ngô Ngọc Hưng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đất nhiễm mặn,Năng suất lúa,Proline,Tưới nước mặn
 • Số trang :
 • tr. 671-681
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của độ mặn nước tưới đến sinh trưởng, năng suất và sự sản sinh proline của các giống lúa (Oryza sativa L.) Trồng trên đất nhiễm mặn trong điều kiện nhà lưới

File Tóm tắt

Online: 136
Lượt truy cập: 8,351,435
Số lượt tải: 1,793,528
})