A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến kết quả hoạt động của tổ chức - nghiên cứu tại các trường đại học của Việt Nam

Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến kết quả hoạt động của tổ chức - nghiên cứu tại các trường đại học của Việt Nam

Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến kết quả hoạt động của tổ chức - nghiên cứu tại các trường đại học của Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến kết quả hoạt động của tổ chức - nghiên cứu tại các trường đại học của Việt Nam
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Ánh Tuyết
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Từ khóa :
 • Phong cách lãnh đạo,Ảnh hưởng,Kết quả hoạt động,Trường đại học,Việt Nam
 • Số trang :
 • 215 tr.
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến kết quả hoạt động của tổ chức - nghiên cứu tại các trường đại học của Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 480
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,849
})