A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, năng suất và hàm lượng đường của giống cao lương ngọt cao sản KCS105 trồng tại tỉnh Thái Nguyên

Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, năng suất và hàm lượng đường của giống cao lương ngọt cao sản KCS105 trồng tại tỉnh Thái Nguyên

Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, năng suất và hàm lượng đường của giống cao lương ngọt cao sản KCS105 trồng tại tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, năng suất và hàm lượng đường của giống cao lương ngọt cao sản KCS105 trồng tại tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Bích Thảo;Trần Văn Điền;Trần Minh Hòa;Nguyễn Thị Thu Thảo
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cao lương ngọt,Rải vụ,Sinh trưởng,Năng suất,Hàm lượng đường,KCS105,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 95-100
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, năng suất và hàm lượng đường của giống cao lương ngọt cao sản KCS105 trồng tại tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 253
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,159
})