A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của thông tin kế toán công bố đến quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ảnh hưởng của thông tin kế toán công bố đến quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ảnh hưởng của thông tin kế toán công bố đến quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của thông tin kế toán công bố đến quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Tác giả :
 • Đặng Thị Thúy Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Từ khóa :
 • Thông tin kế toán,Quyết định,Nhà đầu tư,Thị trường chứng khoán,Việt Nam
 • Số trang :
 • 227 tr.
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của thông tin kế toán công bố đến quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 85
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,942
})