A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của tri-sodium citrate dihydrate đến hình thái học, tính chất quang của vật liệu nano phát quang TbPO4.H2O

Ảnh hưởng của tri-sodium citrate dihydrate đến hình thái học, tính chất quang của vật liệu nano phát quang TbPO4.H2O

Ảnh hưởng của tri-sodium citrate dihydrate đến hình thái học, tính chất quang của vật liệu nano phát quang TbPO4.H2O

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của tri-sodium citrate dihydrate đến hình thái học, tính chất quang của vật liệu nano phát quang TbPO4.H2O
 • Tác giả :
 • Lê Thị Vinh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Khoa học vật liệu,Vật liệu nano,Phát quang,TbPO4.H2O,Dạng thanh
 • Số trang :
 • tr. 69-74
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của tri-sodium citrate dihydrate đến hình thái học, tính chất quang của vật liệu nano phát quang TbPO4.H2O

File Tóm tắt

Online: 121
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})