A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng sốc độ mặn trong giai đoạn thả giống lên sinh trưởng của Tôm Sú ( Penaeus monodon ) ương theo công nghệ Biofloc

Ảnh hưởng sốc độ mặn trong giai đoạn thả giống lên sinh trưởng của Tôm Sú ( Penaeus monodon ) ương theo công nghệ Biofloc

Ảnh hưởng sốc độ mặn trong giai đoạn thả giống lên sinh trưởng của Tôm Sú ( Penaeus monodon ) ương theo công nghệ Biofloc

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng sốc độ mặn trong giai đoạn thả giống lên sinh trưởng của Tôm Sú ( Penaeus monodon ) ương theo công nghệ Biofloc
 • Tác giả :
 • Huỳnh Thanh Tới;Nguyễn Thị Hồng Vân
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tôm sú,Penaeus monodon,Độ mặn,Biofloc
 • Số trang :
 • tr.132 - 140
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng sốc độ mặn trong giai đoạn thả giống lên sinh trưởng của Tôm Sú ( Penaeus monodon ) ương theo công nghệ Biofloc

File Tóm tắt

Online: 159
Lượt truy cập: 7,748,172
Số lượt tải: 1,783,053
})