A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Bàn về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thu thập, ghi chép và quản lý tài liệu làm việc, bằng chứng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Bàn về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thu thập, ghi chép và quản lý tài liệu làm việc, bằng chứng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Bàn về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thu thập, ghi chép và quản lý tài liệu làm việc, bằng chứng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

 • Nhan đề :
 • Bàn về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thu thập, ghi chép và quản lý tài liệu làm việc, bằng chứng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
 • Tác giả :
 • Đinh Trọng Hanh
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Kiểm toán Nhà nước,Kiểm toán,Quản lý,Chất lượng,Thực trạng,Giải pháp
 • Số trang :
 • tr. 9-13
Tải file tóm tắt Bàn về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thu thập, ghi chép và quản lý tài liệu làm việc, bằng chứng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

File Tóm tắt

Online: 92
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,033
})