A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Bất đẳng thức kiểu Moser-Trudinger cho các lớp năng lượng Cegrell

Bất đẳng thức kiểu Moser-Trudinger cho các lớp năng lượng Cegrell

Bất đẳng thức kiểu Moser-Trudinger cho các lớp năng lượng Cegrell

 • Nhan đề :
 • Bất đẳng thức kiểu Moser-Trudinger cho các lớp năng lượng Cegrell
 • Tác giả :
 • Đặng Thị Phương Thùy
 • Năm xuất bản :
 • 2022
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Bất đẳng thức kiểu Moser-Trudinger
 • Số trang :
 • 33 tr.
Tải file tóm tắt Bất đẳng thức kiểu Moser-Trudinger cho các lớp năng lượng Cegrell

File Tóm tắt

Online: 402
Lượt truy cập: 21,603,000
Số lượt tải: 2,045,351
})