A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Bệnh dịch tả lợn châu Phi – tình hình nghiên cứu sản xuất vacxin và kinh nghiệm ứng phó của các nước

Bệnh dịch tả lợn châu Phi – tình hình nghiên cứu sản xuất vacxin và kinh nghiệm ứng phó của các nước

Bệnh dịch tả lợn châu Phi – tình hình nghiên cứu sản xuất vacxin và kinh nghiệm ứng phó của các nước

 • Nhan đề :
 • Bệnh dịch tả lợn châu Phi – tình hình nghiên cứu sản xuất vacxin và kinh nghiệm ứng phó của các nước
 • Tác giả :
 • Nguyễn Vũ Sơn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • An toàn sinh học,Dịch tả lợn châu Phi (ASF),,Vacxin,Kiểm soát,Khuyến nghị,Phòng chống,Việt Nam
 • Số trang :
 • tr. 1131-1142
Tải file tóm tắt Bệnh dịch tả lợn châu Phi – tình hình nghiên cứu sản xuất vacxin và kinh nghiệm ứng phó của các nước

File Tóm tắt

Online: 148
Lượt truy cập: 8,351,435
Số lượt tải: 1,793,528
})