A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Biến động quần thể cá đỏ mang (Systomus rubripinnis Valenciennes, 1842) ở khu vực dọc sông Hậu, đồng bằng sông Cửu Long

Biến động quần thể cá đỏ mang (Systomus rubripinnis Valenciennes, 1842) ở khu vực dọc sông Hậu, đồng bằng sông Cửu Long

Biến động quần thể cá đỏ mang (Systomus rubripinnis Valenciennes, 1842) ở khu vực dọc sông Hậu, đồng bằng sông Cửu Long

 • Nhan đề :
 • Biến động quần thể cá đỏ mang (Systomus rubripinnis Valenciennes, 1842) ở khu vực dọc sông Hậu, đồng bằng sông Cửu Long
 • Tác giả :
 • Âu Văn Hóa;Trần Văn Việt
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cá đỏ mang,Biến động quần thể,Sông hậu,Systomus rubripinnis
 • Số trang :
 • tr. 730-736
Tải file tóm tắt Biến động quần thể cá đỏ mang (Systomus rubripinnis Valenciennes, 1842) ở khu vực dọc sông Hậu, đồng bằng sông Cửu Long

File Tóm tắt

Online: 332
Lượt truy cập: 8,911,298
Số lượt tải: 1,798,903
})