A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện dạy học ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện dạy học ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện dạy học ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

 • Nhan đề :
 • Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện dạy học ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Liễu
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo dục học,Giáo dục Đại học,Phương tiện dạy học,Đại học Sư phạm Kỹ thuật,Hưng Yên
 • Số trang :
 • 97 tr.
Tải file tóm tắt Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện dạy học ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

File Tóm tắt

Online: 113
Lượt truy cập: 7,229,157
Số lượt tải: 1,788,111
})