A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Biểu hiện gen Lectin Acuar cây tầm gửi Hàn Quốc trên cây thuốc lá biến đổi gen

Biểu hiện gen Lectin Acuar cây tầm gửi Hàn Quốc trên cây thuốc lá biến đổi gen

Biểu hiện gen Lectin Acuar cây tầm gửi Hàn Quốc trên cây thuốc lá biến đổi gen

 • Nhan đề :
 • Biểu hiện gen Lectin Acuar cây tầm gửi Hàn Quốc trên cây thuốc lá biến đổi gen
 • Tác giả :
 • Đặng Thị Thái Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cây tầm gửi Hàn Quốc,Cây thuốc lá biến đổi gen,Gen Lectin Acuar
 • Số trang :
 • tr. 205-209
Tải file tóm tắt Biểu hiện gen Lectin Acuar cây tầm gửi Hàn Quốc trên cây thuốc lá biến đổi gen

File Tóm tắt

Online: 186
Lượt truy cập: 12,156,849
Số lượt tải: 1,848,192
})