A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn

Các giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn

Các giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn

 • Nhan đề :
 • Các giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn
 • Tác giả :
 • Tiến,Nguyễn Văn; Phong,Hoàng Ngọc; Thuỷ,Từ Thanh; Chiến,Bùi Quang; Sinh,Nguyễn Hồng
 • Năm xuất bản :
 • 2003
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp,Thương mại,Thị trường,Nông thôn
 • Số trang :
 • 105 tr.
Tải file tóm tắt Các giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn

File Tóm tắt

Online: 206
Lượt truy cập: 5,309,211
Số lượt tải: 1,710,250