A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các lỗi phát âm tiếng Anh thường gặp của sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên

Các lỗi phát âm tiếng Anh thường gặp của sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên

Các lỗi phát âm tiếng Anh thường gặp của sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Các lỗi phát âm tiếng Anh thường gặp của sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hương Quỳnh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Khoa Ngoại ngữ
 • Từ khóa :
 • Tiếng Anh,Phát âm,Lỗi,Sinh viên năm thứ nhất,Cao đẳng Kinh tế Tài chính,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 57 tr.
Tải file tóm tắt Các lỗi phát âm tiếng Anh thường gặp của sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 139
Lượt truy cập: 12,175,875
Số lượt tải: 1,848,329
})