A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng đổi mới công nghệ trong nông nghiệp của nông dân: một cách nhìn tổng quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng đổi mới công nghệ trong nông nghiệp của nông dân: một cách nhìn tổng quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng đổi mới công nghệ trong nông nghiệp của nông dân: một cách nhìn tổng quan

 • Nhan đề :
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng đổi mới công nghệ trong nông nghiệp của nông dân: một cách nhìn tổng quan
 • Tác giả :
 • Lương Tình;Đoàn Gia Dũng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nông dân,Quyết định,Đổi mới công nghệ,Nông nghiệp
 • Số trang :
 • tr. 29-33
Tải file tóm tắt Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng đổi mới công nghệ trong nông nghiệp của nông dân: một cách nhìn tổng quan

File Tóm tắt

Online: 184
Lượt truy cập: 10,344,405
Số lượt tải: 1,824,396
})