A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của các công ty niêm yết đối với các công ty kiểm toán độc lâp tại Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của các công ty niêm yết đối với các công ty kiểm toán độc lâp tại Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của các công ty niêm yết đối với các công ty kiểm toán độc lâp tại Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của các công ty niêm yết đối với các công ty kiểm toán độc lâp tại Việt Nam
 • Tác giả :
 • Ngọc Quang Phạm
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học kinh tế quốc dân
 • Từ khóa :
 • Kế toán,Kiểm toán độc lập,Sự trung thành,Việt Nam
 • Số trang :
 • 160 tr.
Tải file tóm tắt Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của các công ty niêm yết đối với các công ty kiểm toán độc lâp tại Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 98
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,942
})