A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của điểm đến du lịch trong việc thu hút vón đầu tư du lịch tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của điểm đến du lịch trong việc thu hút vón đầu tư du lịch tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của điểm đến du lịch trong việc thu hút vón đầu tư du lịch tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

 • Nhan đề :
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của điểm đến du lịch trong việc thu hút vón đầu tư du lịch tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
 • Tác giả :
 • Trần Thanh Phong
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Từ khóa :
 • Du lịch,Thu hút vốn đầu tư,Duyên hải Miền Trung
 • Số trang :
 • 174 tr.
Tải file tóm tắt Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của điểm đến du lịch trong việc thu hút vón đầu tư du lịch tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

File Tóm tắt

Online: 641
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})