A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng phương pháp tính giá trong kế toán

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng phương pháp tính giá trong kế toán

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng phương pháp tính giá trong kế toán

 • Nhan đề :
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng phương pháp tính giá trong kế toán
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thu Hoài
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Kế toán,Tính giá,Phương pháp
 • Số trang :
 • tr. 44-46
Tải file tóm tắt Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng phương pháp tính giá trong kế toán

File Tóm tắt

Online: 89
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,942
})