A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tịa Việt Nam

Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tịa Việt Nam

Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tịa Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tịa Việt Nam
 • Tác giả :
 • Phạm Quốc Thuần
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ khóa :
 • Báo cáo tài chính,Chất lượng,Doanh nghiệp,Việt Nam
 • Số trang :
 • 206 tr.
Tải file tóm tắt Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tịa Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 129
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,073
})