A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
 • Tác giả :
 • Trần Ngọc Hùng
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Từ khóa :
 • Kế toán quản trị,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Việt Nam
 • Số trang :
 • 180 tr.
Tải file tóm tắt Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 131
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,075
})