A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các thuật toán quản lý khóa chốt trong cơ sở dữ liệu phân tán

Các thuật toán quản lý khóa chốt trong cơ sở dữ liệu phân tán

Các thuật toán quản lý khóa chốt trong cơ sở dữ liệu phân tán

 • Nhan đề :
 • Các thuật toán quản lý khóa chốt trong cơ sở dữ liệu phân tán
 • Tác giả :
 • Đỗ Thị Lợi
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Khóa chốt,Thuật toán,Quản lý,Cơ sở dữ liệu phân tán
 • Số trang :
 • 76 tr.
Tải file tóm tắt Các thuật toán quản lý khóa chốt trong cơ sở dữ liệu phân tán

File Tóm tắt

Online: 549
Lượt truy cập: 7,366,982
Số lượt tải: 1,777,139
})