A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư tại Việt Nam

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư tại Việt Nam

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư tại Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư tại Việt Nam
 • Tác giả :
 • Vũ Ngọc Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Từ khóa :
 • Doanh nghiệp,Vốn nhà nước,Cấu trúc sở hữu,Hiệu quả hoạt động
 • Số trang :
 • 150 tr.
Tải file tóm tắt Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư tại Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 493
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,849
})