A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Cấu trúc và tính chất từ của vật liệu BiFeO3 đồng pha tạp (Sm, Co)

Cấu trúc và tính chất từ của vật liệu BiFeO3 đồng pha tạp (Sm, Co)

Cấu trúc và tính chất từ của vật liệu BiFeO3 đồng pha tạp (Sm, Co)

 • Nhan đề :
 • Cấu trúc và tính chất từ của vật liệu BiFeO3 đồng pha tạp (Sm, Co)
 • Tác giả :
 • Chu Thị Anh Xuân
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • BiFeO3,Multiferroics,Tính chất từ,Cấu trúc tinh thể,Đồng pha tạp (Sm, La)
 • Số trang :
 • tr. 112-117
Tải file tóm tắt Cấu trúc và tính chất từ của vật liệu BiFeO3 đồng pha tạp (Sm, Co)

File Tóm tắt

Online: 567
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})