A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chẩn đoán sự cố trong máy biến áp 3 pha sử dụng các tín hiệu dòng, áp và rung động cơ khí

Chẩn đoán sự cố trong máy biến áp 3 pha sử dụng các tín hiệu dòng, áp và rung động cơ khí

Chẩn đoán sự cố trong máy biến áp 3 pha sử dụng các tín hiệu dòng, áp và rung động cơ khí

  • Nhan đề :
  • Chẩn đoán sự cố trong máy biến áp 3 pha sử dụng các tín hiệu dòng, áp và rung động cơ khí
  • Tác giả :
  • Đào Duy Yên
  • Năm xuất bản :
  • 2020
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Máy biến áp 3 pha,Phát hiện sự cố,Phần mềm ANSYS,Chuyển vị rung động,Mạng nơron
  • Số trang :
Tải file tóm tắt Chẩn đoán sự cố trong máy biến áp 3 pha sử dụng các tín hiệu dòng, áp và rung động cơ khí

File Tóm tắt

Online: 568
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})