A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chất lượng đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh tại các trường đại học ở Hà Nội

Chất lượng đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh tại các trường đại học ở Hà Nội

Chất lượng đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh tại các trường đại học ở Hà Nội

 • Nhan đề :
 • Chất lượng đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh tại các trường đại học ở Hà Nội
 • Tác giả :
 • Vũ Lệ Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Từ khóa :
 • Cử nhân,Quản trị kinh doanh,Đại học,Hà Nội
 • Số trang :
 • 200 tr.
Tải file tóm tắt Chất lượng đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh tại các trường đại học ở Hà Nội

File Tóm tắt

Online: 571
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,844
})