A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang của các nano tinh thể loại I - loại II lõi / vỏ / vỏ CdTe/CdSe/CdS

Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang của các nano tinh thể loại I - loại II lõi / vỏ / vỏ CdTe/CdSe/CdS

Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang của các nano tinh thể loại I - loại II lõi / vỏ / vỏ CdTe/CdSe/CdS

 • Nhan đề :
 • Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang của các nano tinh thể loại I - loại II lõi / vỏ / vỏ CdTe/CdSe/CdS
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thảo
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Nano tinh thể loại I,Nano tinh thể loại II,Chế tạo,Tính chất quang,Vỏ CdTe/CdSe/CdS
 • Số trang :
 • 64 tr.
Tải file tóm tắt Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang của các nano tinh thể loại I - loại II lõi / vỏ / vỏ CdTe/CdSe/CdS

File Tóm tắt

Online: 277
Lượt truy cập: 11,130,615
Số lượt tải: 1,832,551
})