A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang, từ của hệ vật liệu CaFexMn1-xO3 (x < 5 %)

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang, từ của hệ vật liệu CaFexMn1-xO3 (x < 5 %)

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang, từ của hệ vật liệu CaFexMn1-xO3 (x < 5 %)

 • Nhan đề :
 • Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang, từ của hệ vật liệu CaFexMn1-xO3 (x < 5 %)
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Minh Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Vật liệu CaFexMn1-xO3,Tính chất quang,Tính chất từ
 • Số trang :
 • 78 tr.
Tải file tóm tắt Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang, từ của hệ vật liệu CaFexMn1-xO3 (x < 5 %)

File Tóm tắt

Online: 88
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,019
})