A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chế tạo vật liệu nội điện phân Fe-C và định hướng tiền xử lý nhóm Phenol trong nước thải quá trình luyện cốc

Chế tạo vật liệu nội điện phân Fe-C và định hướng tiền xử lý nhóm Phenol trong nước thải quá trình luyện cốc

Chế tạo vật liệu nội điện phân Fe-C và định hướng tiền xử lý nhóm Phenol trong nước thải quá trình luyện cốc

 • Nhan đề :
 • Chế tạo vật liệu nội điện phân Fe-C và định hướng tiền xử lý nhóm Phenol trong nước thải quá trình luyện cốc
 • Tác giả :
 • Đinh Thị Minh Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Vật liệu nội điện phân Fe-C,Phenol,Xử lý nước thải,Luyện cốc
 • Số trang :
 • 89 tr.
Tải file tóm tắt Chế tạo vật liệu nội điện phân Fe-C và định hướng tiền xử lý nhóm Phenol trong nước thải quá trình luyện cốc

File Tóm tắt

Online: 305
Lượt truy cập: 11,226,108
Số lượt tải: 1,833,407
})