A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chiến lược phát triển quốc gia: ý tưởng và hành động?

Chiến lược phát triển quốc gia: ý tưởng và hành động?

Chiến lược phát triển quốc gia: ý tưởng và hành động?

 • Nhan đề :
 • Chiến lược phát triển quốc gia: ý tưởng và hành động?
 • Tác giả :
 • Ngô Doãn Vịnh
 • Năm xuất bản :
 • 2011
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chiến lược phát triển,Chiến lược quốc gia,Ý tưởng,Hành động
 • Số trang :
 • tr. 28-30
Tải file tóm tắt Chiến lược phát triển quốc gia: ý tưởng và hành động?

File Tóm tắt

Online: 176
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,823,994
})