A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đánh giá của các nhà quản lý

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đánh giá của các nhà quản lý

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đánh giá của các nhà quản lý

 • Nhan đề :
 • Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đánh giá của các nhà quản lý
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đắc Dũng;Trần Quang Huy;Phạm Thị Vân Khánh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Sản xuất kinh doanh,Chính sách,Hộ nông dân,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 40-46
Tải file tóm tắt Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đánh giá của các nhà quản lý

File Tóm tắt

Online: 183
Lượt truy cập: 10,344,405
Số lượt tải: 1,824,391
})