A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chương 3: Bài Toán tối ưu hóa sản xuất và tiêu dùng

Chương 3: Bài Toán tối ưu hóa sản xuất và tiêu dùng

Chương 3: Bài Toán tối ưu hóa sản xuất và tiêu dùng

 • Nhan đề :
 • Chương 3: Bài Toán tối ưu hóa sản xuất và tiêu dùng
 • Tác giả :
 • Trần Văn Quyết
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Toán kinh tế,Sản xuất,Tiêu dùng,Bài toán tối ưu
 • Số trang :
 • 48 tr.
Tải file tóm tắt Chương 3: Bài Toán tối ưu hóa sản xuất và tiêu dùng

File Tóm tắt

Online: 252
Lượt truy cập: 5,779,907
Số lượt tải: 1,740,770