A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chuyển gen mã hóa Chlcone Isomerase vào giống đậu tương ĐT51 Agrobacterium tumefaciens

Chuyển gen mã hóa Chlcone Isomerase vào giống đậu tương ĐT51 Agrobacterium tumefaciens

Chuyển gen mã hóa Chlcone Isomerase vào giống đậu tương ĐT51 Agrobacterium tumefaciens

 • Nhan đề :
 • Chuyển gen mã hóa Chlcone Isomerase vào giống đậu tương ĐT51 Agrobacterium tumefaciens
 • Tác giả :
 • Phạm Hải Yến;Lê Thị Hồng Trang;Hoàng Phú Hiệp;Nguyễn Hữu Quân;Chu Hoàng Mậu
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đậu tương ĐT51 Agrobacterium tumefaciens,Chuyển gen,Mã hóa Chlcone Isomerase
 • Số trang :
 • tr. 135-140
Tải file tóm tắt Chuyển gen mã hóa Chlcone Isomerase vào giống đậu tương ĐT51 Agrobacterium tumefaciens

File Tóm tắt

Online: 253
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,586
})