A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Cơ hội và thách thức trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp dệt may Thái Nguyên khi gia nhập Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương

Cơ hội và thách thức trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp dệt may Thái Nguyên khi gia nhập Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương

Cơ hội và thách thức trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp dệt may Thái Nguyên khi gia nhập Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương

 • Nhan đề :
 • Cơ hội và thách thức trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp dệt may Thái Nguyên khi gia nhập Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Huân;Trần Thu Phượng;Nguyễn Thị Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ngành công nghiệp dệt may,Chuỗi cung ứng,Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 155-161
Tải file tóm tắt Cơ hội và thách thức trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp dệt may Thái Nguyên khi gia nhập Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương

File Tóm tắt

Online: 134
Lượt truy cập: 8,123,350
Số lượt tải: 1,790,924
})