A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Cơ sở lý thuyết và thực nghiệm tính toán thiết kế, chế tạo thiết bị nhuộm màu xử lý hóa chất trong dây chuyền chế biến ngô giống

Cơ sở lý thuyết và thực nghiệm tính toán thiết kế, chế tạo thiết bị nhuộm màu xử lý hóa chất trong dây chuyền chế biến ngô giống

Cơ sở lý thuyết và thực nghiệm tính toán thiết kế, chế tạo thiết bị nhuộm màu xử lý hóa chất trong dây chuyền chế biến ngô giống

 • Nhan đề :
 • Cơ sở lý thuyết và thực nghiệm tính toán thiết kế, chế tạo thiết bị nhuộm màu xử lý hóa chất trong dây chuyền chế biến ngô giống
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đình Tùng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thiết kế,Chế tạo,Thiết bị nhuộm màu,Xử lý hóa chất,Chế biến ngô giống
 • Số trang :
 • tr. 88-93
Tải file tóm tắt Cơ sở lý thuyết và thực nghiệm tính toán thiết kế, chế tạo thiết bị nhuộm màu xử lý hóa chất trong dây chuyền chế biến ngô giống

File Tóm tắt

Online: 284
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,158
})