A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tín Thành, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tín Thành, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tín Thành, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tín Thành, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Uyên
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Nguồn nhân lực,Đào tạo,Phát triển,Công ty TNHH Tín Thành,Khu Công nghiệp Tiên Sơn,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 129 tr.
Tải file tóm tắt Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tín Thành, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 126
Lượt truy cập: 7,933,359
Số lượt tải: 1,786,532
})