A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tăng huyết áp có hội chứng chuyển hóa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tăng huyết áp có hội chứng chuyển hóa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tăng huyết áp có hội chứng chuyển hóa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tăng huyết áp có hội chứng chuyển hóa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Lục Thị Phượng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Y dược
 • Từ khóa :
 • Tăng huyết áp,Điều trị,Kết quả,Đặc điểm lâm sàng,Đặc điểm cận lâm sàng,Bệnh viện đa khoa,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 113 tr.
Tải file tóm tắt Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tăng huyết áp có hội chứng chuyển hóa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 106
Lượt truy cập: 9,354,055
Số lượt tải: 1,805,772
})