A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật nang giả tụy sau viêm tụy tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật nang giả tụy sau viêm tụy tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật nang giả tụy sau viêm tụy tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật nang giả tụy sau viêm tụy tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Trang
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Y dược
 • Từ khóa :
 • Viêm tụy,Nang giả tụy,Phẫu thuật
 • Số trang :
 • 102 tr.
Tải file tóm tắt Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật nang giả tụy sau viêm tụy tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

File Tóm tắt

Online: 629
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})