A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi do Mycoplasma Pneumoniae ở trẻ em tại Bệnh viện Bạch Mai

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi do Mycoplasma Pneumoniae ở trẻ em tại Bệnh viện Bạch Mai

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi do Mycoplasma Pneumoniae ở trẻ em tại Bệnh viện Bạch Mai

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi do Mycoplasma Pneumoniae ở trẻ em tại Bệnh viện Bạch Mai
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thanh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Y dược
 • Từ khóa :
 • Viêm phổi,Mycoplasma Pneumoniae,Đặc điểm lâm sàng,Đặc điểm cận lâm sàng,Điều trị,Bệnh viện Bạch Mai
 • Số trang :
 • 99 tr.
Tải file tóm tắt Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi do Mycoplasma Pneumoniae ở trẻ em tại Bệnh viện Bạch Mai

File Tóm tắt

Online: 643
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})